ราคาเคาน์เตอร์

 1.เคาน์เตอร์อลูมิเนียมลูกฟูก

Size/ขนาด  120 x 60 cm ( 4ฟุต)


ปูหน้าอลูมิเนียม ราคา 4,000 บ. พิเศษ 3,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส  ราคา 5,000 บ. พิเศษ 4,700 บ.
        
Size/ขนาด  150 x 80 cm ( 5ฟุต)

ปูหน้าอลูมิเนียม ราคา 6,000 บ.พิเศษ 5,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส ราคา 7,000 บ. พิเศษ 6,700 บ.


: โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มข้างด้วยอลูมิเนียมลูกฟูก

:ปูท้อปด้วยอลูมิเนียม หรือ สเตนเลส
: มีล้อเลื่อน เจาะช่องระบายความร้อนได้
: เจาะช่องใส่หม้อ หรือไม่เจาะช่องได้

เจาะตามขนาดหม้อที่ลูกค้าต้องการได้(สั่งทำ)

 

 

2.เคาน์เตอร์อลูมิเนียมลูกฟูก

     + เพิ่มโครงป้ายบน 1 ด้าน  

     Size/ขนาด  120 x 60 cm ( 4ฟุต)

ปูหน้าอลูมิเนียม  ราคา  5,000 บ. พิเศษ 4,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส   ราคา  6,000 บ. พิเศษ 5,700 บ.


      Size/ขนาด  150 x 80 cm ( 5ฟุต)
             + เพิ่มโครงป้ายบน 1 ด้าน 

ปูหน้าอลูมิเนียม  ราคา  7,000 บ. พิเศษ 6,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส   ราคา  8,000 บ. พิเศษ 7,700 บ.

 

 
 

 3.เคาน์เตอร์อลูมิเนียมลูกฟูก  

     + เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 

     Size/ขนาด  120 x 60 cm ( 4ฟุต)

ปูหน้าอลูมิเนียม  ราคา  6,000 บ. พิเศษ 5,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส   ราคา  7,000 บ. พิเศษ 6,700 บ.


      Size/ขนาด  150 x 80 cm ( 5ฟุต)
             + เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 


ปูหน้าอลูมิเนียม  ราคา 8,000 บ. พิเศษ 7,700 บ.
ปูหน้าสเตเนลส   ราคา 9,000 บ. พิเศษ 8,700 บ.

 

 
 
 

 4. เคาน์เตอร์สเตนเลส 


Size/ขนาด  120 x 70 cm 
ราคา  8,500 บ. พิเศษ 8,000 บ.


Size/ขนาด  150 x 80 cm 
ราคา  10,500 บ. พิเศษ 10,000 บ.


: โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มข้างด้วยสเตนเลส
: มีล้อเลื่อน สามารถเพิ่มโครงป้ายได้
 เจาะช่องระบายความร้อนได้
: เจาะช่องใส่หม้อ หรือไม่เจาะช่องได้

เจาะตามขนาดหม้อที่ลูกค้าต้องการได้(สั่งทำ)

 

 
  


 5. เคาน์เตอร์สเตนเลส  + เพิ่มโครงป้ายบน 1 ด้าน 


 Size/ขนาด  120 x 70 cm

        ราคา  9,500 บ. พิเศษ 9,000

 Size/ขนาด  150 x 80 cm
        ราคา  11,500 บ. พิเศษ 11,000 บ.


: โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มข้างด้วยสเตนเลส
: มีล้อเลื่อน สามารถเพิ่มโครงป้ายได้
 เจาะช่องระบายความร้อนได้
: เจาะช่องใส่หม้อ หรือไม่เจาะช่องได้

เจาะตามขนาดหม้อที่ลูกค้าต้องการได้(สั่งทำ)

 
  
  

6. เคาน์เตอร์สเตนเลส + เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 

Size/ขนาด  120 x 70 cm 
ราคา  10,500 บ. พิเศษ 10,000 บ.


Size/ขนาด  150 x 80 cm 
ราคา  12,500 บ. พิเศษ 12,000 บ.


: โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มข้างด้วยสเตนเลส
: มีล้อเลื่อน สามารถเพิ่มโครงป้ายได้
 เจาะช่องระบายความร้อนได้
: เจาะช่องใส่หม้อ หรือไม่เจาะช่องได้

เจาะตามขนาดหม้อที่ลูกค้าต้องการได้(สั่งทำ)

 

 
 คลิกดูผลงานเคาน์เตอร์
 


 

Powered by MakeWebEasy.com